WarTime

2 001 plays Tags: MMO Strategia wojenne HTML5 Mouse

Nominuj się na stanowisko św generała nowej armii. Wykorzystaj zasoby zdobyte podczas wydobycia i wojny, aby zwiększyć swoje wpływy i terytorium. Jeśli nie zostaniesz światowym liderem, po prostu zostawisz miejsce komuś znacznie gorszemu.

 • Wojska lądowe, marynarka wojenna i siły powietrzne
 • Możliwość tworzenia sojuszy
 • Zdobywanie terytorium wroga
 • Przekazywanie obowiązków innym generałom
 • Udoskonalanie i rozwijanie nowych technologii walki i przetwarzania zasobów

Age rating: PACO7

Published on Sep 15, 2020

Show more

Invite 10 friends and play without ads.

Watch video instructions for WarTime

Leave a comment for WarTime

To leave a comment you must be logged in

Log In Log In

Profile picture

*bold*  _italic_  ~ strike ~

Comments order:

Top comments

  Load comments

  Profile picture

  *bold*  _italic_  ~ strike ~