ضوابط

WASD

mouse

1 ... 6 = guns

r = reload

c = crouch

ctrl = prone

shift = run

space = jump

t = chat

p = fullscreen

tab = pause

أظهر المزيد

Pixel Gun Apocalypse 3

Do you like the game? Let the world know about it and get a reward

What kind of person are you? More info at cooperation page.

شاهد إرشادات الفيديو ل

اترك تعليقًا للعبة

لترك تعليق يجب تسجيل الدخول

تسجيل الدخول تسجيل الدخول

Profile picture

*bold*  _italic_  ~ strike ~

ترتيب التعليقات:

أعلى تعليقات

    Load comments

    Profile picture

    *bold*  _italic_  ~ strike ~