Zásady ochrany osobních údajů

Nabytí platnosti: 26.4.2018

Vítejte na PacoGames.com (dále jako "PacoGames"). PacoGames umožňuje uživatelům přístup k tisícům her a služeb s nimi souvisejícími (dále jako "služba").

PacoGames měří, sleduje a zaznamenává obecné chování uživatelů na webu i ve hrách za účelem detekce chyb a vylepšení svých produktů.

1. Shromažďování údajů

Pacogames shromažďuje na základě oprávnění následující typy údajů.

1.1 Shromažďované údaje v rámci oprávněného zájmu

1.1.1 Analytické nástroje 1.1.2 Prohlížečová uložiště

1.2. Shromažďované údaje na základě souhlasu uživatele

Svým souhlasem uživatel souhlasí s rozšířením povolení shromažďování a zpracování dat o následující dodatky. Doba platnosti souhlasu je 3 roky v případě že uživatel neodebere svůj souhlas dříve. Souhlas zaniká taktéž smazáním uživatelského účtu.

1.2.1 Analytické nástroje 1.2.2 Údaje poskytnuté uživatelem

Registrací, editací uživatelského účtu a používáním služby PacoGames uživatel poskytuje nebo může poskytnout následující údaje:

1.2.3 Identifikátory zařízení

1.3. Shromažďované údaje při komunikaci mezi uživatelem a Awagonem.

2. Využívání údajů

Kromě některých konkrétních způsobů využívání údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, Pacogames může získané údaje používat k následujícím účelům:

3. Sdílení údajů

Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme ani neprodáme jiným společnostem mimo Awagon Entertainment s.r.o., (provozovatel a vlastník Pacogames) (nebo mimo skupinu společností, kterých je Pacogames součástí).

S kým můžeme sdílet vaše údaje:

4. Ukládání a správa údajů

Doba uchovávání uživatelského obsahu:

5.OCHRANA SOUKROMÍ NEZLETILÝCH

6. JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

7. Iniciativa za reklamy (NAI)

8. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontakt

Na dotazy ohledně bezpečnosti na PacoGames se můžete dotázat na následující adrese

Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Last Edited on 2017-03-28