Polityka prywatności

Wchodzi w życie: 26 kwietnia 2018 r.

Witamy na PacoGames.com („PacoGames”). PacoGames umożliwia użytkownikom dostęp do tysięcy gier i związanych z nimi usług („Usługa”).

PacoGames mierzy, śledzi i rejestruje ogólne zachowanie użytkowników na stronie internetowej iw grach w celu wykrywania błędów i ulepszania swoich produktów.

1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Na podstawie pozwolenia Pacogames gromadzi następujące rodzaje informacji.

1.1 Informacje zbierane w uzasadnionym interesie

1.1.1 Narzędzia analityczne 1.1.2 Pamięć przeglądarki

1.2. Informacje zbierane na podstawie zgody użytkownika

W drodze konsensusu użytkownik wyraża zgodę na rozszerzenie upoważnienia do gromadzenia i przetwarzania danych o następujące dodatki. Okres ważności zgody wynosi 3 lata, jeśli użytkownik nie wycofa zgody wcześniej. Zgoda wygasa również wraz z usunięciem konta użytkownika.

1.2.1 Narzędzia analityczne 1.2.2 INFORMACJE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Rejestrując, edytując konto użytkownika i korzystając z PacoGames, użytkownik podaje lub może podać następujące informacje:

1.2.3 Identyfikatory urządzeń

1.3. Informacje zbierane podczas komunikacji między odwiedzającym a Awagon.

Komunikacja prowadzona za pośrednictwem formularza kontaktowego, zgłoszenia błędu, e-maila, telefonu, poczty lub w inny obsługiwany sposób offline jest przechowywana przez czas niezbędny do jej wykonania. (maksymalnie 3 tygodnie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej). Korzystanie z raportu o błędzie formularza, użytkownik automatycznie przesyła swoją sygnaturę przeglądarki i systemu operacyjnego. Te dane pomagają nam szybciej i dokładniej identyfikować możliwe problemy.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Oprócz niektórych konkretnych zastosowań informacji, które opisujemy w niniejszej Polityce prywatności, możemy wykorzystywać otrzymane informacje do:

3. UDOSTĘPNIANIE TWOICH INFORMACJI

Nie będziemy wynajmować ani sprzedawać twoich informacji stronom trzecim poza Awagon Entertainment s.r.o. (operatora i właściciela PacoGames) (lub grupy firm, której PacoGames jest częścią) bez Twojej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Strony, którym możemy udostępniać Twoje dane:

4. Przechowywanie i przetwarzanie informacji

Jak długo przechowujemy Twoje Treści użytkownika:

5.PRYWATNOŚĆ DZIECI

6. INNE STRONY I USŁUGI

7. Inicjatywa reklamy sieciowej (NAI)

8. USUWANIE DANYCH PLATFORMY

9. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji.

Awagon Entertainment s.r.o.
Luká 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Ostatnia edycja: 2017-03-28