Zásady ochrany osobních údajů

Nabytí platnosti: 26.4.2018

Vítejte na PacoGames.com (dále jako "PacoGames"). PacoGames umožňuje uživatelům přístup k tisícům her a služeb s nimi souvisejícími (dále jako "služba").

PacoGames měří, sleduje a zaznamenává obecné chování uživatelů na webu i ve hrách za účelem detekce chyb a vylepšení svých produktů.

1. Shromažďování údajů

Pacogames shromažďuje na základě oprávnění následující typy údajů.

1.1 Shromažďované údaje v rámci oprávněného zájmu

1.1.1 Analytické nástroje 1.1.2 Prohlížečová uložiště

1.2. Shromažďované údaje na základě souhlasu uživatele

Svým souhlasem uživatel souhlasí s rozšířením povolení shromažďování a zpracování dat o následující dodatky. Doba platnosti souhlasu je 3 roky v případě že uživatel neodebere svůj souhlas dříve. Souhlas zaniká taktéž smazáním uživatelského účtu.

1.2.1 Analytické nástroje 1.2.2 Údaje poskytnuté uživatelem

Registrací, editací uživatelského účtu a používáním služby PacoGames uživatel poskytuje nebo může poskytnout následující údaje:

1.2.3 Identifikátory zařízení

1.3. Shromažďované údaje při komunikaci mezi uživatelem a Awagonem.

2. Využívání údajů

Kromě některých konkrétních způsobů využívání údajů, které jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, Pacogames může získané údaje používat k následujícím účelům:

3. Sdílení údajů

Bez vašeho souhlasu (s výjimkou případů, kdy je v těchto zásadách uvedeno jinak) vaše údaje nepronajmeme ani neprodáme jiným společnostem mimo Awagon Entertainment s.r.o., (provozovatel a vlastník Pacogames) (nebo mimo skupinu společností, kterých je Pacogames součástí).

S kým můžeme sdílet vaše údaje:

4. Ukládání a správa údajů

Doba uchovávání uživatelského obsahu:

5.OCHRANA SOUKROMÍ NEZLETILÝCH

6. JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY

7. Iniciativa za reklamy (NAI)

8. VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ Z PLATFORMY

9. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontakt

Na dotazy ohledně bezpečnosti na PacoGames se můžete dotázat na následující adrese

Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Last Edited on 2017-03-28