Şartlar ve koşullar

pacogames.com web sitesi uygulamasına erişirseniz, bu kullanım koşullarını ("Kullanım Koşulları") kabul etmiş olursunuz. Bu hizmetin sahibi ve yöneticisi Awagon Entertainment s.r.o. (bundan böyle "Awagon" olarak anılacaktır). Bu Kullanım Koşulları, yasal haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler. Bu Kullanım Koşullarının sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayınız.

Temel Terimler

 1. Hizmeti kullanmak için en az 13 yaşında olmalısınız.
 2. Hizmet aracılığıyla şiddet içeren, çıplak, kısmen çıplak, ayrımcı, yasa dışı, ihlal edici, nefret dolu, pornografik veya müstehcen fotoğraflar veya başka içerikler gönderemezsiniz. Kişileri veya kuruluşları karalamamalı, takip etmemeli, zorbalık yapmamalı, suistimal etmemeli, taciz etmemeli, tehdit etmemeli, taklit etmemeli veya korkutmamalısınız ve Hizmet aracılığıyla sizin veya başka herhangi bir kişinin kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel veya gizli bilgiler yayınlamamalısınız. veya alternatif ulusal kimlik numaraları, halka açık olmayan telefon numaraları veya halka açık olmayan e-posta adresleri.
 3. Awagon'un önceden yazılı izni olmadan kullanıcı adınızda alan adlarını veya web URL'lerini kullanmamalısınız.
 4. Hizmete veya Hizmete bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmemeli veya kesintiye uğratmamalısınız.
 5. Otomatik cihazlar kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkisiz yollarla Hizmette hesap oluşturamazsınız.
 6. Eylemlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Awagon'un diğer kullanıcıların davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul etmektesiniz. Başkalarıyla ilişkilerde sağduyulu davranın ve en iyi bilinç ve vicdanınıza göre hareket edin.
 7. Bu Kullanım Koşullarının ihlali, tamamen Awagon'un takdirine bağlı olarak, PacoGames hesabınızın feshedilmesiyle sonuçlanabilir. Awagon'un Hizmette yayınlanan İçerikten sorumlu olamayacağını ve olmayacağını ve Hizmeti riski size ait olacak şekilde kullandığınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarının lafzını veya ruhunu ihlal ederseniz veya başka bir şekilde Awagon için risk veya olası yasal risk oluşturursanız, Hizmetin tamamını veya bir kısmını size sunmayı durdurabiliriz.

Genel Koşullar

 1. Hizmeti veya Hizmete erişiminizi herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda ve size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmaksızın değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutuyoruz. Profil bölümünden kullanıcının hesabı silinebilir. Her iki durumda da, kullanıcı tarafından tüm erişim (profil) ve yüklenen (yorumlar, oyun verileri) verileri dahil olmak üzere depolanan veriler silinir.
 2. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını ("Güncellenmiş Koşullar") zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Yasal veya idari nedenlerle bir değişiklik yapmadığımız sürece, Güncellenmiş Koşullar yürürlüğe girmeden önce makul bir süre önce bildirimde bulunacağız. Güncellenen Koşulları Hizmette yayınlayarak size bildirebileceğimizi ve Güncellenen Koşulların yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmeti kullanımınızın (veya makul olarak belirtebileceğimiz diğer davranışlarda bulunmanızın) aşağıdakileri kabul ettiğinizi kabul edersiniz: Güncellenmiş Şartlar.
 3. Herhangi bir kullanıcı adını herhangi bir nedenle müsadere etme hakkını saklı tutarız.
 4. Yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz İçeriği veya İçeriği içeren hesapları kaldırabilir, düzenleyebilir, engelleyebilir ve/veya izleyebilir, ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur.
 5. Hizmetten veya Hizmetten aldığınız iletişimlerden üçüncü taraf web sitelerine veya özelliklerine bağlantılar olabilir. Ayrıca, Hizmet içindeki resimlerde veya yorumlarda üçüncü taraf web sitelerine veya özelliklerine bağlantılar olabilir. Hizmet ayrıca kontrol etmediğimiz, sürdürmediğimiz veya onaylamadığımız üçüncü taraf içerikleri de içerir. Awagon'un bu tür üçüncü taraf hizmetlerinden veya özelliklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını açıkça kabul ve beyan etmektesiniz. HİZMET ARACILIĞIYLA BULUNAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA YAZIŞMALARINIZ VE İŞ ANLAŞMALARINIZ SADECE SİZİNLE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDADIR.
 6. Hizmetin kullanımı nedeniyle maruz kaldığınız tüm veri ücretlerinden sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Haklar

 1. Awagon, Hizmette veya Hizmet aracılığıyla yayınladığınız hiçbir İçeriğin sahipliğini iddia etmez.
 2. Hizmetin bir kısmı reklam geliriyle desteklenir ve reklamlar ve promosyonlar görüntüleyebilir ve Awagon'un bu tür reklamları ve promosyonları Hizmete veya İçeriğinize, içeriğinize ilişkin veya bağlantılı olarak yerleştirebileceğini burada kabul edersiniz. Bu tür reklam ve promosyonların şekli, modu ve kapsamı, size özel bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 3. Şunları beyan ve garanti ediyorsunuz: (i) Hizmet üzerinde veya aracılığıyla gönderdiğiniz İçeriğin sahibi sizsiniz veya başka bir şekilde bu Kullanım Koşullarında belirtilen hakları ve lisansları verme hakkına sahipsiniz; (ii) İçeriğinizin Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla yayınlanması ve kullanılması, gizlilik hakları, tanıtım hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmek; (iii) Hizmette veya Hizmet aracılığıyla yayınladığınız İçerik nedeniyle ödenmesi gereken tüm telif ücretleri, ücretler ve diğer paraları ödemeyi kabul edersiniz; ve (iv) yargı alanınızda bu Kullanım Koşullarına girmek için yasal hak ve ehliyete sahip olduğunuzu.
 4. Hizmet, Awagon'un sahip olduğu veya lisansladığı içeriği ("Awagon İçeriği") içerir. Awagon İçeriği, telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalarla korunmaktadır ve Awagon ile sizin aranızda Awagon, Awagon İçeriği ve Hizmet üzerindeki tüm hakların sahibidir ve bunları elinde tutar. Awagon İçeriğine eklenen veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyeceksiniz ve Awagon İçeriğini çoğaltmayacak, değiştirmeyecek, uyarlamayacak, bunlara dayalı türev çalışmalar hazırlamayacak, icra etmeyecek, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacaksınız. Awagon İçeriğini iletmek, yayınlamak, satmak, lisanslamak veya başka bir şekilde kullanmak.
 5. Awagon'un amacı, Hizmetin mümkün olduğu kadar çok kullanılabilir olması olsa da, planlanmış bakım veya yükseltmeler, acil durum onarımları veya arıza nedeniyle dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetin kesintiye uğrayabileceği durumlar olacaktır. telekomünikasyon bağlantıları ve/veya ekipmanı. Ayrıca, Awagon herhangi bir İçeriği herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetten çıkarma hakkını saklı tutar. Hizmetten kaldırılan içerik, belirli yasal yükümlülüklere uymak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Awagon tarafından saklanmaya devam edebilir, ancak geçerli bir mahkeme kararı olmadan geri alınamayabilir. Sonuç olarak Awagon, İçeriğinizin yedeğini almanız için sizi teşvik eder. Başka bir deyişle, Awagon bir yedekleme hizmeti değildir ve İçerik yedekleme veya depolama amacıyla Hizmete güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. Awagon, Hizmetlerin herhangi bir şekilde değiştirilmesinden, askıya alınmasından veya durdurulmasından ya da herhangi bir İçeriğin kaybından size karşı sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, İnternet'in güvenlik ihlallerine maruz kalabileceğini ve İçeriğin veya diğer bilgilerin gönderilmesinin güvenli olmayabileceğini de kabul edersiniz.
 6. Awagon'un Hizmette yayınlanan İçerikten sorumlu olmadığını ve bu İçeriği desteklemediğini kabul ediyorsunuz. Awagon'un herhangi bir İçeriği önceden tarama, izleme, düzenleme veya kaldırma yükümlülüğü yoktur. İçeriğiniz bu Kullanım Koşullarını ihlal ediyorsa, söz konusu İçeriğin yasal sorumluluğunu üstlenebilirsiniz.
 7. Siz ve Awagon arasında, https://pacogames.com/privacy-policy/ adresinde bulunan Hizmetin Gizlilik Politikasında aksi açıklanmadıkça, herhangi bir İçerik gizli ve tescilli olmayacak ve biz de İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılmasından veya ifşa edilmesinden sorumlu değildir. Awagon ile olan ilişkinizin gizli, güvene dayalı veya başka türden özel bir ilişki olmadığını ve herhangi bir İçerik gönderme kararınızın Awagon'u Awagon'u Awagon üyelerinin konumundan farklı bir konuma getirmediğini kabul ve beyan edersiniz. İçeriğinizle ilgili olanlar da dahil olmak üzere genel halk. İçeriğinizden hiçbiri, Awagon tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacak ve Awagon, sağladığınız herhangi bir İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılmasından veya ifşa edilmesinden sorumlu olmayacaktır.

Telif Hakkı ve Diğer IP İhlallerini Bildirme

 1. Başkalarının haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynısını yapmanızı bekliyoruz.
 2. Diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal ederseniz, uygun olduğunda hesabınızı devre dışı bırakırız.

Garanti Reddi

HİZMET, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, AWAGON İÇERİĞİ DAHİL, "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" VE "TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE" ESASIYLA SAĞLANIR. KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, NE AWAGON NE ANA ŞİRKETİ NE DE ÇALIŞANLARI, MÜDÜRLERİ, GÖREVLİLERİ VEYA TEMSİLCİLERİ (topluca "AWAGON TARAFLARI") AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ VEYA ONAY VERMEZ, (A) HİZMET; (B) AWAGON İÇERİĞİ; (C) KULLANICI İÇERİĞİ; VEYA (D) AWAGON'A VEYA HİZMET ARACILIĞIYLA BİLGİ İLETİMİ İLE İLGİLİ GÜVENLİK. AYRICA, AWAGON TARAFLARI, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME, MÜLKİYET, ÖZEL, TİCARET, SESSİZ KEYF, SİSTEM ENTEGRASYONU VE ÖZGÜRLÜK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. BİLGİSAYAR VİRÜSÜNDEN.

HİZMETE ERİŞEREK VEYA HİZMETİ KULLANARAK, HİZMETE ERİŞTİĞİNİZ VEYA HİZMETİ KULLANDIĞINIZ HER YETKİ ALANINDA FAALİYETLERİNİZİN YASAL OLDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ ETMİŞ OLURSUNUZ.

Bölgesel Kısıtlamalar

Hizmet kapsamında sağlanan bilgiler, bu tür dağıtım veya kullanımın yasa veya yönetmeliğe aykırı olacağı veya Awagon'u herhangi bir kayıt gerekliliğine tabi kılacağı herhangi bir yetki alanı veya ülkede herhangi bir kişi veya kuruluşa dağıtılması veya onlar tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. bu tür bir yetki alanı veya ülke içinde. Hizmetin veya Hizmetin herhangi bir bölümünün kullanılabilirliğini herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir kişiye, coğrafi bölgeye veya yargı yetkisine sınırlama ve herhangi bir içeriğin, programın, ürünün miktarını sınırlama hakkını saklı tutarız. Awagon'un sağladığı hizmet veya diğer özellikler.

Bize Ulaşın

Bu Kullanım Koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

pacogames.com
Awagon Entertainment s.r.o.
Luka 145
Luká, CZ 78324
CZ
[email protected]


Son Düzenleme 2017-03-28